🥮 Bánh trung thu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh trung thu
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodebánh trung thu
Từ đồng nghĩalễ hội và mùa thu
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Bánh trung thu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥮 1F96E bánh trung thu