🍘 Bánh gạo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh gạo
GoogleBánh gạo
TwitterBánh gạo
Unicodebánh gạo
Từ đồng nghĩabánh quy giòn và gạo
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Bánh gạo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍘 1F358 bánh gạo