🍚 Cơm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecơm
GoogleCơm
TwitterCơm
Unicodecơm
Từ đồng nghĩagạo và nấu chín
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á

Hình ảnh

Cơm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍚 1F35A cơm