🍢 Món oden

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleoden
GoogleOden
TwitterN/A
Unicodemón oden
Từ đồng nghĩahải sản, kẹp, que và xiên
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Món oden biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍢 1F362 món oden