🍱 Hộp cơm bento

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehộp cơm bento
GoogleHộp Bento
TwitterCơm hộp bento
Unicodehộp cơm bento
Từ đồng nghĩacơm bento và hộp
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Hộp cơm bento biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍱 1F371 hộp cơm bento