🍡 Bánh trôi Nhật Bản

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh trôi
GoogleBánh đoàn tử
TwitterBánh dango
Unicodebánh trôi Nhật Bản
Từ đồng nghĩamón kiểu nhật bản, món tráng miệng, ngọt và que
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Bánh trôi Nhật Bản biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍡 1F361 bánh trôi Nhật Bản