🍥 Bánh cá có hình xoắn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh cá có hình xoắn
GoogleBánh cá hình cuộn sóng
TwitterBánh cá kiểu xoáy tròn
Unicodebánh cá có hình xoắn
Từ đồng nghĩabánh, bánh ngọt, cá và xoáy
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Bánh cá có hình xoắn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍥 1F365 bánh cá có hình xoắn