🍝 Spaghetti

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemì spaghetti
GoogleMì ống
TwitterMỳ Ý
Unicodespaghetti
Từ đồng nghĩamì ống
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á

Hình ảnh

Spaghetti biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍝 1F35D spaghetti