💛 Trái tim màu vàng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim màu vàng
GoogleTrái tim màu vàng
TwitterTim màu vàng
Unicodetrái tim màu vàng
Từ đồng nghĩamàu vàng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Trái tim màu vàng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💛 1F49B trái tim màu vàng