💙 Trái tim màu lam

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim màu lam
GoogleTrái tim màu xanh lam
TwitterTim màu xanh dương
Unicodetrái tim màu lam
Từ đồng nghĩamàu lam
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | Biểu tượng cảm xúc trái tim

Hình ảnh

Trái tim màu lam biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💙 1F499 trái tim màu lam