💜 Trái tim tím

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim màu tím
GoogleTrái tim màu tía
TwitterTim màu tím
Unicodetrái tim tím
Từ đồng nghĩatím
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Trái tim tím biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💜 1F49C trái tim tím