💞 Trái tim xoay vòng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim xoay vòng
GoogleTrái tim xoay vòng
TwitterTim xoay vòng
Unicodetrái tim xoay vòng
Từ đồng nghĩađang quay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | trái tim hồng | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Trái tim xoay vòng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💞 1F49E trái tim xoay vòng