💓 Trái tim đang đập

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim đang đập
GoogleTrái tim đập
TwitterTim đang đập
Unicodetrái tim đang đập
Từ đồng nghĩadao động, nhịp tim và đập
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | trái tim hồng | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Trái tim đang đập biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💓 1F493 trái tim đang đập