💔 Trái tim tan vỡ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim tan vỡ
GoogleTrái tim tan vỡ
TwitterTim tan vỡ
Unicodetrái tim tan vỡ
Từ đồng nghĩabị vỡ và vỡ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | Biểu tượng cảm xúc trái tim | biểu tượng cảm xúc màu đỏ | biểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Trái tim tan vỡ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💔 1F494 trái tim tan vỡ