💝 Trái tim với ruy băng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim với ruy băng
GoogleTrái tim có dải băng
TwitterTim có nơ
Unicodetrái tim với ruy băng
Từ đồng nghĩalễ tình yêu, ruy băng và trái tim
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | trái tim hồng | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Trái tim với ruy băng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💝 1F49D trái tim với ruy băng