💌 Thư tình

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethư tình
GoogleThư tình
TwitterThư tình
Unicodethư tình
Từ đồng nghĩalá thư, thư, trái tim và yêu
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | biểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Thư tình biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💌 1F48C thư tình