💘 Trái tim với mũi tên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim với mũi tên
GoogleTrái tim có mũi tên
TwitterTim có mũi tên
Unicodetrái tim với mũi tên
Từ đồng nghĩamũi tên và thần tình yêu
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | trái tim hồng | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Trái tim với mũi tên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💘 1F498 trái tim với mũi tên