💕 Hai trái tim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehai trái tim
GoogleHai trái tim
TwitterHai trái tim
Unicodehai trái tim
Từ đồng nghĩayêu
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | trái tim hồng | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Hai trái tim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💕 1F495 hai trái tim