💚 Trái tim màu lục

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrái tim màu lục
GoogleTrái tim màu xanh lục
TwitterTim màu xanh lục
Unicodetrái tim màu lục
Từ đồng nghĩamàu lục
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây | Biểu tượng cảm xúc trái tim

Hình ảnh

Trái tim màu lục biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💚 1F49A trái tim màu lục