💟 Hình trang trí trái tim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình trang trí trái tim
GoogleTrang trí trái tim
TwitterTrang trí tim
Unicodehình trang trí trái tim
Từ đồng nghĩatrái tim
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trái tim
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Hình trang trí trái tim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💟 1F49F hình trang trí trái tim