🦷 Răng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applerăng
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicoderăng
Từ đồng nghĩanha sĩ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Răng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦷 1F9B7 răng