🦵 Chân

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechân
GoogleN/A
TwitterN/A
UnicodeChân
Từ đồng nghĩachân, chân tay và đá
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể

Hình ảnh

Chân biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🦵 1F9B5 Chân 🦵🏻 🦵🏼 🦵🏽 🦵🏾 🦵🏿