🫁 Phổi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephổi
GoogleN/A
TwitterPhổi
Unicodephổi
Từ đồng nghĩacơ quan, hít vào, hô hấp, hơi thở, phổi, thở và thở ra
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu hồng | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Phổi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🫁 1FAC1 phổi