👅 Lưỡi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelưỡi
GoogleLưỡi
TwitterLưỡi
Unicodelưỡi
Từ đồng nghĩacơ thể
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể
Thẻbiểu tượng cảm xúc cười | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Lưỡi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👅 1F445 lưỡi