👁️ Mắt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemắt
GoogleEye
TwitterMắt
Unicodemắt
Từ đồng nghĩacơ thể
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể
Thẻbiểu tượng cảm xúc mắt | biểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Mắt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👁️ 1F441 FE0F mắt
👁 1F441 (*)
👀1F440đôi mắt, Đôi mắt hoặc Mắt
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn