🦴 Xương

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexương
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodexương
Từ đồng nghĩabộ xương
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể
Thẻbiểu tượng cảm xúc chó | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Xương biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦴 1F9B4 xương