🧠 Não

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebộ não
GoogleN/A
TwitterNão
Unicodenão
Từ đồng nghĩathông minh
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu hồng | biểu tượng cảm xúc màu đỏ | Suy nghĩ biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Não biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧠 1F9E0 não