👃 Mũi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi
GoogleMũi
TwitterMũi
Unicodemũi
Từ đồng nghĩacơ thể
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể

Hình ảnh

Mũi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👃 1F443 mũi 👃🏻 👃🏼 👃🏽 👃🏾 👃🏿