👄 Miệng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemiệng
GoogleMiệng
TwitterMiệng
Unicodemiệng
Từ đồng nghĩamôi
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể
Thẻbiểu tượng cảm xúc hôn | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Miệng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👄 1F444 miệng