👂 Tai

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletai
GoogleTai
TwitterTai
Unicodetai
Từ đồng nghĩacơ thể
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể

Hình ảnh

Tai biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👂 1F442 tai 👂🏻 👂🏼 👂🏽 👂🏾 👂🏿