🦿 Chân giả

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechân cơ khí
GoogleN/A
TwitterChân giả
Unicodechân giả
Từ đồng nghĩacơ thể, giả, hỗ trợ, hỗ trợ tiếp cận và khả năng tiếp cận
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể

Hình ảnh

Chân giả biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦿 1F9BF chân giả