🦶 Bàn chân

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn chân
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodebàn chân
Từ đồng nghĩadậm mạnh và đá
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | bộ phận cơ thể

Hình ảnh

Bàn chân biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🦶 1F9B6 bàn chân 🦶🏻 🦶🏼 🦶🏽 🦶🏾 🦶🏿