😫 Mặt mệt mỏi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt quẫn trí
GoogleMặt mệt mỏi
TwitterMặt mệt mỏi
Unicodemặt mệt mỏi
Từ đồng nghĩamặt và mệt mỏi
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn | biểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Mặt mệt mỏi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😫 1F62B mặt mệt mỏi