😞 Mặt thất vọng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt thất vọng
GoogleMặt thất vọng
TwitterMặt thất vọng
Unicodemặt thất vọng
Từ đồng nghĩamặt và thất vọng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn | biểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Mặt thất vọng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😞 1F61E mặt thất vọng