😧 Mặt đau khổ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đau khổ
GoogleKhuôn mặt đau khổ
TwitterMặt đau khổ
Unicodemặt đau khổ
Từ đồng nghĩamặt và đau khổ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn | biểu tượng cảm xúc sợ hãi

Hình ảnh

Mặt đau khổ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😧 1F627 mặt đau khổ