😥 Mặt thất vọng nhưng nhẹ nhõm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt buồn nhưng thanh thản
GoogleMặt thất vọng nhưng thanh thản
TwitterMặt thất vọng nhưng nhẹ nhõm
Unicodemặt thất vọng nhưng nhẹ nhõm
Từ đồng nghĩamặt, ngạc nhiên, nhẹ nhõm và thất vọng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Mặt thất vọng nhưng nhẹ nhõm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😥 1F625 mặt thất vọng nhưng nhẹ nhõm