☹️ Mặt cau mày

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cau có
GoogleWhite frowning face
TwitterMặt cau có
Unicodemặt cau mày
Từ đồng nghĩacau mày và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Mặt cau mày biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☹️ 2639 FE0F mặt cau mày
2639 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn