☹️ Mặt cau mày

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼