😢 Mặt khóc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang khóc
GoogleMặt khóc
TwitterMặt khóc
Unicodemặt khóc
Từ đồng nghĩabuồn, khóc, mặt và nước mắt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc khóc | biểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Mặt khóc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😢 1F622 mặt khóc