😨 Mặt sợ hãi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt sợ hãi
GoogleMặt sợ hãi
TwitterMặt sợ hãi
Unicodemặt sợ hãi
Từ đồng nghĩakinh hãi, mặt, sợ và sợ hãi
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn | biểu tượng cảm xúc sợ hãi

Hình ảnh

Mặt sợ hãi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😨 1F628 mặt sợ hãi