😭 Mặt khóc to

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang khóc to
GoogleMặt khóc òa
TwitterMặt khóc to
Unicodemặt khóc to
Từ đồng nghĩabuồn, khóc, mặt, nước mắt và thổn thức
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc khóc | biểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Mặt khóc to biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😭 1F62D mặt khóc to