😦 Mặt cau miệng há

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cau có đang há miệng
GoogleMặt cau có với miệng há
TwitterMặt há miệng thất vọng
Unicodemặt cau miệng há
Từ đồng nghĩamiệng, mặt, mở và nhăn mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn | biểu tượng cảm xúc sợ hãi

Hình ảnh

Mặt cau miệng há biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😦 1F626 mặt cau miệng há