🙁 Mặt hơi cau mày

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt hơi cau có
GoogleSlightly frowning face
TwitterMặt hơi cau có
Unicodemặt hơi cau mày
Từ đồng nghĩacau mày và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Mặt hơi cau mày biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🙁 1F641 mặt hơi cau mày