😮 Mặt có miệng há

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt ngạc nhiên đang há miệng
GoogleMặt há miệng
TwitterMặt há hốc miệng
Unicodemặt có miệng há
Từ đồng nghĩamiệng, mặt, mở và thông cảm
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm

Hình ảnh

Mặt có miệng há biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😮 1F62E mặt có miệng há