😣 Mặt kiên nhẫn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt kiên quyết
GoogleMặt kiên nhẫn
TwitterMặt kiên định
Unicodemặt kiên nhẫn
Từ đồng nghĩakiên nhẫn và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với quan tâm
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn | biểu tượng cảm xúc sợ hãi

Hình ảnh

Mặt kiên nhẫn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😣 1F623 mặt kiên nhẫn