🚫 Bị cấm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebị cấm
GoogleBiểu tượng cấm vào
TwitterBiểu tượng cấm vào
Unicodebị cấm
Từ đồng nghĩacấm, không, không có và lối vào
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc màu đỏ | biểu tượng cảm xúc virus | biểu tượng cảm xúc đánh dấu x

Hình ảnh

Bị cấm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚫 1F6AB bị cấm