🚭 Cấm hút thuốc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiển báo không hút thuốc
GoogleBiểu tượng không hút thuốc
TwitterBiểu tượng cấm hút thuốc
Unicodecấm hút thuốc
Từ đồng nghĩabị cấm, bị nghiêm cấm, hút thuốc và không
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm

Hình ảnh

Cấm hút thuốc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚭 1F6AD cấm hút thuốc