🚱 Nước không uống được

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenước không uống được
GoogleBiểu tượng nước không uống được
TwitterBiểu tượng nước không uống được
Unicodenước không uống được
Từ đồng nghĩakhông dùng để uống, không uống được và nước
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm

Hình ảnh

Nước không uống được biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚱 1F6B1 nước không uống được