🔞 Cấm người dưới 18 tuổi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecấm người dưới 18 tuổi
GoogleBiểu tượng cấm người dưới 18
TwitterBiểu tượng cấm người dưới 18 tuổi
Unicodecấm người dưới 18 tuổi
Từ đồng nghĩa18, cấm, giới hạn độ tuổi, mười tám và vị thành niên
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Cấm người dưới 18 tuổi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔞 1F51E cấm người dưới 18 tuổi