📵 Cấm điện thoại di động

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecấm điện thoại di động
GoogleCấm điện thoại di động
TwitterKhông có điện thoại di động
Unicodecấm điện thoại di động
Từ đồng nghĩacấm, di động, không, điện thoại và điện thoại di động
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc trên điện thoại

Hình ảnh

Cấm điện thoại di động biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📵 1F4F5 cấm điện thoại di động