🚳 Cấm xe đạp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecấm xe đạp
GoogleCấm xe đap
TwitterKhông có xe đạp
Unicodecấm xe đạp
Từ đồng nghĩabị cấm, bị nghiêm cấm, không và xe đạp
Chuyên mụcBiểu tượng | cảnh báo
Thẻbiểu tượng nguy hiểm

Hình ảnh

Cấm xe đạp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚳 1F6B3 cấm xe đạp